Handguns

S&W mod.32-1 (Gun Kote Gun Metal Blue)
S&W mod.32-1 (Gun Kote Gun Metal Blue)

Kel Tec (Red Zebra Print)
Kel Tec (Red Zebra Print)

Taurus PT145 (ABU Digital w/OD Green Gun Kote)
Taurus PT145 (ABU Digital w/OD Green Gun Kote)

Auto Ordnance Corp. (OD Green Gun Kote)
Auto Ordnance Corp. (OD Green Gun Kote)

Remington 1911 (Mossy Oak Treestand)
Remington 1911 (Mossy Oak Treestand)